Europalov - uke 8/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 82012 - Europalov - uke 8/2012

UKE 8/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.-26.02.2012


• nye saker
° endrede saker

FINANSIELLE TJENESTER
° Bestemmelser om blankosalg og kredittapforsikring - Rådets 1. gangsbehandling 21.2.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
° Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.2.2012
° EUs forbrukerprogram 2014-2020 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.2.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Galileoprogrammet: liste over bakkesentra og bakkestasjoner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.2.2012
° EU-strategi for innovasjon og bioøkonomi - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.2.2012
° EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 22.2.2012

HELSE
° Inflasjonsjustering av gebyrer til Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA) - Norsk forskrift kunngjort 24.2.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.2.2012

MATTRYGGHET
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2012
° Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2012
° Preventiv vaksinering mot fugleinfluensa hos stokkender i Portugal - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2012
° Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.2.2012
Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.2.2012
Risiko for aflatoksinforurening ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.2.2012
Forelengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 16.2.2012

MILJØ
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.2.2012
° Merking av kapasiteten til oppladbare batterier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.2.2012

SELSKAPSRETT
EU-konsultasjon om europeisk selskapsrett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.2.2012
Vedtekter for europeiske samvirkeforetak - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.2.2012
° Årsregnskaper for de minste bedriftene - Rådets 2. gangsbehandling 21.2.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.2.2012

VARER
° Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.2.2012