Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen

Tittel

Commission Staff Working document. A review of the functioning of the European Economic Area

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 15.12.2012)

Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen
Europakommisjonens arbeidsdokument knyttet til vurderingen av EØS-avtalen foreligger. Dokumentet er utarbeidet av EUs utenrikstjeneste i nært samarbeid med Kommisjonen, og er et innspill til debatten som foregår i Rådet mellom medlemslandene.

Dokumentet A review of the functioning of the European Economic Area : Commission Staff Working document stiller følgende spørsmål:

• Should the EU launch the procedure foreseen under Article 102 and/or Article 103 of the EEA Agreement in some specific unresolved cases?
• Should the EU seek for a common framework for some agreements between the EEA EFTA countries and the EU?
• How does one ensure that the EEA EFTA institutions continue to function in a credible and legitimate manner in case Iceland joins the EU?
• How does one ensure coherence/linkage between the discussions between the EU and Switzerland on institutional matters and the EEA framework?
• How does one ensure coherence/linkage between the ongoing EU discussions on relations with the small sized states and the EEA framework?

Det er usikkert om EUs vurdering av EØS-avtalen vil bli vedtatt før jul, men det er antydet at det kan skje på transportministrenes Rådsmøte 20. desember. Usikkerheten skyldes at Rådet parallelt arbeider med vurderingen av forholdet til Sveits.

Nøkkelinformasjon