Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015

Norge i Europa. Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2015

Arbeidsprogram lagt fram av Utenriksdepartementet 27.02.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 04.03.2015
Utenriksdepartementets arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015 gir en oversikt over et 70-talls sentrale saker. Blant de viktigste er EØS-midler, markedsadgang for fisk, handel med landbruksprodukter, norsk tilslutning til EUs klima­forpliktelse og TTIP-forhandlingene mellom EU og USA.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 27.02.2015)

Arbeidsprogram for norsk europapolitikk i 2015
Regjeringen har 26. februar vedtatt sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015. - Regjeringen legger vekt på tydelige prioriteringer i europapolitikken. I arbeidsprogrammet fokuserer vi på konkrete områder av felles interesse for Norge og EU. Slik får vi størst mulig gjennomslag for norske interesser i Brussel, sier statsråd Vidar Helgesen.

Dette arbeidsprogrammet er kortere, mer fokusert og tydeligere enn tidligere års utgaver. Det bygger på regjeringens strategi for samarbeidet med EU, som ble vedtatt i fjor. De fem satsingsområdene er konkurransekraft og verdiskapning, forskning og utdanning, klima- og energi, justis- og migrasjonsområdet og utenriks- og sikkerhetspolitikk.

- Europapolitikken er et nasjonalt lagarbeid og dette arbeidsprogrammet danner utgangspunkt for et konstruktivt samarbeid med alle berørte parter og aktører, sier Helgesen.

I arbeidsprogrammet angir regjeringen hvordan den ønsker å følge opp strategiens satsingsområder ved å komme med innspill og forslag til utformingen av EUs politikk. 2015 blir et viktig år for det europeiske samarbeidet. I Brussel er en ny kommisjon utnevnt, under ledelse av president Jean-Claude Juncker. Et nytt europaparlament er valgt, og den tidligere polske statsministeren Donald Tusk har overtatt som president i medlemsstatenes fremste organ, Det europeiske råd. Med nytt mannskap følger også en ny dagsorden. Den sammenfaller i stor grad med de angitte satsingsområdene for regjeringens europapolitikk.

På disse områdene vil regjeringen gjøre en særlig innsats for å medvirke i utviklingen av europeisk politikk og fremme norske interesser. Det vil legges vekt på å komme med innspill og forslag i god tid før EU fatter sine vedtak, mens det ennå er en reell mulighet til å påvirke utfallet.

Les arbeidsprogrammet med tilhørende liste over aktuelle EU/EØS-saker.