Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2016

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling og overvåking av Horsiont 2020 i 2016

Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2016

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, engelsk utgave)

Background to the Annual Report on RTD Activities

The Annual Report on the European Union's (EU) Research and Technological Development Activities, and on the dissemination of results, is prepared pursuant to Article 190 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). The purpose of this report is to provide a concise and non-exhaustive overview of key measures undertaken in the reporting year.

Following a call from the Council on 30 May 2017 to the Commission to streamline its reporting strategy, this report includes annual monitoring data of Horizon 2020 in relation to Horizon 2020 calls closed in 2016. Since 9 November 2017, further detailed monitoring data for Horizon 2020 is made publicly available at the Horizon 2020 Dashboard.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet