Behovsvurdering om regler for solcellers miljøpåvirkning

Behovsvurdering om regler for solcellers miljøpåvirkning

Kommisjonens innledende konsekvensanalyse om behovet for nye regler for solcellers miljøpåvirkning
Commission inception impact assessment on the need for new rules on environmental impact of photovoltaics products

Høring om initiativet om behovet for nye regler igangsatt av Kommisjonen 23.9.2022 med frist 16.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 29.9.2021)

Miljøvenligt design: Kommissionen undersøger behovet for nye regler om fotovoltaiske cellers effekt

Da fotovoltaiske produkter forventes at spille en betydelig rolle i dekarboniseringen af EU's energisystem, er det vigtigt, at nyinstallerede produkter i EU er miljøvenlige.

Derfor er Kommissionen i gang med at vurdere behovet for lovgivning, der skal styre fotovoltaiske produkters miljøpåvirkning.

Køreplaner

Feedbackperiode: 30 september 2021 - 28 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Indledende konsekvensanalyse - Ares(2021)5948502