Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om Det europeiske forskningsrådets drift og gjennomføring av målene for særprogrammet "Idéer" i 2010

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.8.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Det Europæiske Forskningsråd (EFR), der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse
2007/134/EF, har som sin væsentligste opgave gennemførelsen af særprogrammet "Idéer", med et samlet budget på 7,51 mia. EUR.

EFR består af et uafhængigt Videnskabeligt Råd, der understøttes af en specifik struktur for gennemførelse i form af Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), der blev oprettet under den generelle ordning for forvaltningsorganer. Ansvaret for at gennemføre særprogrammet "Idéer" og bistå Det Videnskabelige Råd blev overdraget til Forvaltningsorganet af Kommissionen i 2008 og autonomi blev bevilget til Forvaltningsorganet i juli 2009.

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, og bilag I i Rådets beslutning om særprogrammet "Idéer" indeholder denne årlige kommissionsrapport, der er udarbejdet i samarbejde med Forvaltningsorganet for Det Videnskabelige Råd og Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd, Kommissionens vurdering af Det Europæiske Forskningsråds drift og dets gennemførelse af målene i 2010. Denne rapport er suppleret med en rapport fra Det Videnskabelige Råd om den videnskabelige gennemførelse og resultaterne af programmet i 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg