eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske øknomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen. eCall: tid for iverksetting

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.8.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Sidste opfordring til frivillig indførelse af sikkerhedssystemer til biler
Europa-Kommissionen opfordrede i dag for sidste gang EU-landene til at fremskynde den frivillige indførelse af det nye køretøjsmonterede kommunikationssystem "eCall", der kan redde 2500 liv hvert år. Når en bil er kommet ud for en alvorlig ulykke, foretager eCall-systemet automatisk et opkald via det fælleseuropæiske alarmnummer 112 til den nærmeste alarmcentral og oplyser om, hvor køretøjet befinder sig. Dette kan halvere responstiderne, mindske følgerne af kvæstelser og redde liv for personer, der ikke ved eller ikke kan fortælle, hvor de befinder sig. I dag kan de offentlige myndigheder, bilindustrien og mobilnetoperatørerne frivilligt vælge at udbygge eCall-systemet. Men systemet er ikke kommet op at køre i noget EU-land. I et politisk dokument, der blev vedtaget i dag, varsler Kommissionen, at hvis der ikke sker betydelige fremskridt i udbygningen af systemet før udgangen af 2009, vil den foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger, så denne livsreddende teknologi bliver indført i EU så hurtigt som muligt. I 2008 skete der mere end 1,2 millioner ulykker på de europæiske veje med omkring 39000 døde og mere end 1,7 millioner kvæstede.

"Der dør stadig for mange på de europæiske veje. Hver uge hører jeg om ulykker, hvor eCall kunne have hjulpet. Tiden er inde til, at medlemsstaterne og industrien går fra tale til handling.", sagde Viviane Reding, der er EU-kommissær for informationssamfundet og medier. "På EU-niveau har vi især takket være Europa-Parlamentets fortsatte støtte gjort vores del af arbejdet. Alle de relevante standarder for eCall-systemet er blevet udarbejdet. Europæerne bør ikke vente længere på et system, der kan redde liv, blot fordi deres regeringer ikke skrider til handling. Jeg vil se de første biler med eCall på vejene næste år. Hvis udbygningen af eCall-systemet ikke tager fart, er Kommissionen parat til at fastsætte klare regler, som regeringerne, industrien og alarmberedskabstjenesterne bliver nødt til at forholde sig til."

Kommissionen præsenterede i dag et politisk dokument, der indeholder en strategi for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system til overkommelige priser i alle nye køretøjer i EU inden 2014 begyndende næste år. eCall-systemet, der udløses automatisk, hvis personerne i køretøjet ikke kan gøre det, kan redde op til 2500 menneskeliv om året i EU og mindske følgerne af kvæstelser med 10-15 %, når det er fuldt udbygget. De foranstaltninger, som Kommissionen foreslår, sikrer, at eCall-systemet fungerer i alle EU-lande uanset bilmærke og oprindelsesland.

Udbygningen af eCall-systemet kan kun ske i fuldt samarbejde med bil- og telekommunikationsindustrien og de nationale myndigheder i alle EU-landene, da disse skal sikre, at deres alarmberedskabstjenester kan håndtere eCall-opkald.

Selv om teknologien er til stede, og industrien er nået til enighed om fælles EU-standarder, er seks lande i EU (Danmark, Frankrig, Irland, Letland, Malta og Det Forenede Kongerige) ikke parat til at forpligte sig på systemet på grund af omkostningerne forbundet hermed.

Udbygningen af telefonnettene og beredskabstjenesterne , så eCall-systemet kan monteres på alle køretøjer i EU, bliver fuldt støttet af Europa-Parlamentet , og 15 lande i EU (Østrig, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Italien, Litauen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Nederlandene og Sverige) og tre andre lande i Europa (Island, Norge og Schweiz) har underskrevet eCall-aftalememorandummet.

Seks andre lande (Belgien, Bulgarien, Ungarn, Luxembourg, Rumænien og Polen) støtter eCall-projektet og er villige til at underskrive aftalen senere.

Før eCall-systemet kan fungere i hele EU, skal medlemsstaterne nå til enighed om fælles standarder og retningslinjer for en harmoniseret udbygning af systemet, og der skal udføres feltforsøg (der er iværksat pilotprojekter i nogle EU-lande, herunder Finland, Tjekkiet, Tyskland, Østrig, Italien og Nederlandene). Kommissionen kan med sit program for konkurrenceevne og innovation yde finansiel støtte til sådanne pilotprojekter og til kampagner, der skal udbrede kendskabet til, hvordan systemet virker.

Trafikulykker koster 160 milliarder EUR om året på EU-niveau. Hvis alle køretøjer i EU var udstyret med eCall-systemet, ville der kunne spares 26 milliarder EUR om året, og det vurderes, at systemet vil koste mindre end 100 EUR per køretøj. eCall-systemet vil ikke kun være til gavn for forbrugerne, men også for erhvervslivet, eftersom bil- og telekommunikationsindustrien vil være i stand til at tilbyde nye anvendelsesmuligheder og tjenester (som digitale fartskrivere og elektroniske opkrævning af vejafgifter), der baserer sig på de eCall-enheder, der skal monteres i alle køretøjer, og på satellitpositioneringsteknologierne.

Baggrund:
Kommissionen opfordrede i første omgang til en frivillig udbygning af eCall-systemet i hele EU inden udgangen af 2009 ( IP/05/134 , IP/06/1720 ), men systemet er blevet forsinket på grund af mangel på støtte til projektet fra et mindretal af landene i EU.

Kommissionen har støttet udviklingen af eCall-systemet med støtte til forskning i projekter, der sikrer, at teknologien vil fungere på tværs af grænserne (E-MERGE og GST-Rescue-projektet ) og har støttet samarbejde med industrien inden for eSafety -initiativet. eCall er en af prioriteterne i initiativet for intelligente biler og i handlingsplanen for et intelligent transportsystem til at opnå mere intelligente, sikrere og renere vejtransport ( IP/06/191 ).

I de sidste to år har EU ydet omkring 160 millioner EU til forskning i ikt i forbindelse med transport, der dækker sikkerhedssystemer, systemer til intelligente biler og mobilitetstjenester.

Den strategi for et paneuropæisk eCall-system, som Kommissionen fremlagde i dag, og den fælles aftale, der er underskrevet af 15 medlemsstater, kan ses her:http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/ecall/index_e...

Flere oplysninger om eCall-systemet og en video, kan ses her:http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=l...

Annex: Hvordan eCall-systemet virker

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.08.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg