En integrert industripolitikk for Europa 2020-strategien

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En integrert industripolitikk for globaliserings-tidsalderen med fokus på konkurranseevne og bærekraftighet

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2010

Kommisjonen presenterte 28. oktober 2010 en melding om en integrert industripolitikk med ti hovedtiltak for økt europeisk konkurranseevne. Industripolitikken er et av EUs syv flaggskip under den såkalte Europa 2020-strategien.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Industrien for Europa - Europa for industrien
Industrien skal have en central rolle, hvis Europa fortsat skal være i en økonomisk førerposition på verdensplan. Det er hovedbudskabet i meddelelsen "En integreret industripolitik for en globaliseret verden'', som Europa-Kommissionen vedtog i dag på initiativ af næstformand Antonio Tajani. I meddelelsen, der er et flagskibsinitiativ under Europa 2020-strategien, opstilles der en strategi, der tager sigte på at stimulere vækst og beskæftigelse ved at opretholde og støtte en stærk, konkurrencedygtig og diversificeret industribase i Europa med vellønnede job, og som samtidig er mindre kulstofintensiv. Meddelelsen ledsages af en rapport om de enkelte EU-medlemsstaters konkurrenceevne (se MEMO/10/533) og den årlige rapport om den europæiske konkurrenceevne (European Competitiveness Report).

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "Industrien har en central placering i Europa og er uundværlig i indsatsen for at finde løsninger på de udfordringer, vores samfund står over for nu og i fremtiden. Europa har brug for industrien, og industrien har brug for Europa. Vi skal fuldt ud udnytte det indre markeds potentiale, dets 500 mio. forbrugere og dets 20 mio. iværksættere."

Globaliseringen bliver mere og mere intens, og det er udtryk for en forældet tankegang at tale om nationale sektorer og industrier. Der er behov for koordinerede europæiske politikløsninger. Europa har også behov for en tilgang, hvor der ses på hele værdikæden fra infrastruktur og råvarer til eftersalgsservice. Fremme af små og mellemstore virksomheders skabelse og vækst skal være kernen i EU's nye industripolitik. Desuden skal overgangen til en bæredygtig økonomi bruges som en god mulighed for at styrke konkurrenceevnen. Kun en europæisk industripolitik, der fokuserer på konkurrenceevne og bæredygtighed, kan samle en kritisk masse af forandring og koordinering, der er en forudsætning for succes. Antonio Tajani tilføjede: "Bæredygtighed er ikke mulig uden konkurrenceevne, og konkurrenceevne på lang sigt er ikke mulig uden bæredygtighed. Og ingen af dem kan realiseres uden et kvantespring med hensyn til innovation!"

10 hovedaktioner for den europæiske industris konkurrenceevne:
• Der skal foretages konkrete og grundige "konkurrenceevnetest" af ny lovgivning. Alle politikforslags konsekvenser for konkurrenceevnen vil blive grundigt analyseret og taget i betragtning.
• "Kvalitetskontrol" af eksisterende lovgivning skal identificere mulighederne for at reducere den kumulative indvirkning af lovgivning med henblik på at reducere omkostninger for det europæiske erhvervsliv.
• Skabelse af små og mellemstore virksomheder og deres vækst skal støttes ved at give dem lettere adgang til kredit og fremme deres internationalisering.
• Der vil blive præsenteret en strategi for at styrke europæisk standardisering for at imødekomme industriens behov.
• Europas transport-, energi- og kommunikationsinfrastruktur og ?tjenesteydelser skal opgraderes for at servicere industrien mere effektivt, og det omskiftelige miljø med hensyn til konkurrenceevne skal tages bedre i betragtning.
• Der skal fremlægges en ny strategi for råvarer med henblik på at skabe gode rammevilkår for bæredygtig forsyning og forvaltning af egne primære råvarer.
• Sektorspecifikke innovationsresultater tages der fat på via foranstaltninger i sektorer som f.eks. avanceret fremstillingsteknologier, byggeri og anlæg, biobrændsel samt vej- og jernbanetransport, især for at forbedre ressourceeffektiviteten.
• De udfordringer, de energiintensive industrier står over for, skal tackles via foranstaltninger, der forbedrer rammevilkårene og støtter innovation.
• Der vil blive ført en rumfartspolitik, der udarbejdes i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation og medlemsstaterne. Kommissionen vil udvikle en politik for rumfartsindustrien med henblik på at skabe en solid industribase, som dækker hele forsyningskæden.
• Kommissionen vil rapportere om Europas og medlemsstaternes konkurrenceevne og industripolitikker og –resultater (se MEMO/10/533)

For at leve op til ambitionerne om en stærk, konkurrencedygtig og diversificeret industribase i Europa er der behov for politikker, som understøtter hinanden. Det gælder f.eks. de forskellige flagskibsinitiativer, der udarbejdes under Europa 2020-strategien, og andre strategier – f.eks. den om det indre marked, der blev vedtaget den 27. oktober (se IP/10/1390)

Til slut udtalte Antonio Tajani: "Europa er mere end blot summen af dets dele. Vi skal have større fælles ambitioner på det industripolitiske område, intensivere vores indsats og styrke den europæiske styring. Det er ikke længere "business as usual"."

Baggrund
Europas industri er stille og roligt ved at komme sig oven på de seneste års finansielle og økonomiske krise, og der er grund til at have tiltro til industriens evne til at tackle udfordringerne i forbindelse med et globalt erhvervsmiljø under forandring. Ikke desto mindre ligger industriproduktionen fortsat mere end 10 % under niveauet før krisen på trods af den seneste dynamiske genopretning med næsten 10 %. Fremstillingssektoren beskæftiger en fjerdedel af alle privatansatte, og yderligere en fjerdedel arbejder i industrirelaterede tjenester. 80 % af alle forsknings- og udviklingsaktiviteter i den private sektor foregår i fremstillingsindustrien.

Yderligere oplysninger:
MEMO/10/532: "En industripolitik for en globaliseret verden" – elementer af Kommissionens strategi

MEMO/10/533: Oversigt over konkurrenceevnen i 27 medlemsstater

Competitiveness Report 2010

Meddelelsen "En industripolitik for en globaliseret verden"

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.10.2010
Annen informasjon