Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Europa kan spare mer energi ved kombinert varme- og kraftproduksjon

Del av: Status:

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Det vigtigste formål med denne meddelelse er at gøre rede for den nuværende situation med hensyn til kombineret kraftvarmeproduktion og at pege på, hvordan kraftvarmeproduktionen kan udvikles yderligere. Kommissionen opfylder hermed også rapporteringskravene i direktiv 2004/8/EF [1] om kraftvarmeproduktion, navnlig hvad angår kraftvarmepotentialet og de fremskridt, medlemsstaterne har gjort med at udnytte dette potentiale. Der er dog kun tale om en delrapportering, fordi direktivets gennemførelse er blevet forsinket, og der på nuværende tidspunkt kun er modtaget et mindre antal nationale rapporter [2]. Meddelelsen peger på, hvilken vej vi bør gå for at fremskynde processen fremover og styrke kraftvarmepotentialet i Europa.

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF af 11. februar 2004 om fremme af kraftvarmeproduktion på grundlag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked (kraftvarmedirektivet).

2 Kun otte medlemsstater (BE, DK, DE, EE, PL, SI, SK og UK) har fremsendt rapporter, som indeholder alle de krævede elementer (status, nationalt potentiale, oprindelsesgarantier og hindringer).