EØS-rådets felles erklæring november 2020

EØS-rådets felles erklæring november 2020

Felles erklæring fra medlemmene av EØS-rådet
Joint Statement of the Members of the EEA Council

Felles erklæring vedtatt av EØS-rådet 18.11.2020. Pressemeldinger publisert av EFTA-sekretariatet og Utenriksdepartementet 18.11.2020.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 18.11.2020)

Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-avtalen og effekten av covid-19 på det indre marked under videomøtet i EØS-rådet onsdag 18. november.

EØS-rådet er EØS-/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Utenriksministrene møtes to ganger i året for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

— Covid-19-pandemien har hatt ekstraordinære følger. Pandemien har vist at det er nettopp i slike situasjoner at vi har behov for godt og effektivt samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Pandemien har ført til et dypere samarbeid med EU. Eriksen Søreide understreket Norges takknemlighet for muligheten til å delta i innkjøpssamarbeidet om en vaksine og i EUs mekanisme for integrert politisk krisehåndtering (IPCR).

Utenriksministeren benyttet anledningen til å takke det tyske presidentskapet i Det europeiske råd for deres arbeid under disse krevende omstendighetene.

Eriksen Søreide pekte også på viktigheten av å jobbe godt sammen for å ivareta et velfungerende indre marked.

— For å løse de globale utfordringene vi står overfor må vi både styrke samarbeidet innad i Europa, og styrke Europas stemme internasjonalt, sier Eriksen Søreide.
Europas digitale framtid

EØS-rådet diskuterte også EUs nye digitale strategi. Den globale pandemien har vist hvor nødvendig det er med raskt og robust tilkobling til bredbånd.

Norge støtter Europakommisjonens ambisjoner for å skape en digital framtid bygget på felles europeiske verdier og som gagner samfunnet.

— Vi håper å kunne bidra på mange av områdene i den nye Digital Services Act-pakken. Vi ser fram til å samarbeide med kommisjonen og EU-landene i å gjøre Europa egnet for den digitale tidsalder, sier Eriksen Søreide.

Politisk dialog

I forkant av EØS-rådet møtte utenriksministerne fra Norge, Island og Liechtenstein, til en uformell politisk dialog med EUs formannskap, representert av Tysklands utenriksminister. Her diskuterte de situasjonen i Hviterussland etter presidentvalget og samarbeid med Kina.