EØS-rådets konklusjoner mai 2017

EØS-rådets konklusjoner mai 2017

Conclusions of the 47th meeting of the EEA Council (Brussels, 16 May 2017)

EØS-rådets konklusjoner vedtatt 16.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 16.5.2017)

Bakke-Jensen i EØS-rådet

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen diskuterte EØS-samarbeidet, reduksjon av klimagassutslipp, Arktis og brexit med EU på det halvårlige møtet i EØS-rådet i Brussel 16. mai.

EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Ministrene møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

− Jeg understreket behovet for tett dialog og samarbeid om de utfordringene Europa og vi har felles. EØS-avtalen fungerer godt, og vi ser nå resultater av å ha trappet opp innsatsen for å finne løsninger på de utfordrende sakene. Det gjelder blant annet vår deltakelse i EUs finanstilsyn, tredje energimarkedspakke og økologiregelverket, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen

På møtet i EØS-rådet diskuterte partene hvordan de skal oppfylle Paris-avtalen og klimaforpliktelsene fram mot 2030. Norge er i dialog med EU om dette, og er blant annet opptatt av et velfungerende kvotesystem. Det at Norge skal gjennomføre sine forpliktelser sammen med EU vil innebære samarbeid om utslippsreduksjoner også i de ikke-kvotepliktige sektorene.

Diskuterte brexit

I tilknytning til EØS-rådet var det også politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Temaene denne gangen var Arktis og den betydningen Storbritannias uttreden av EU har for vårt framtidige forhold. I denne delen av møtet deltok EU-kommisjonens brexit-forhandler, Michel Barnier.

− EØS-landene er en del av EUs indre marked. Våre interesser er viktige når vi sammen skal sikre et fortsatt velfungerende indre marked og borgernes rettigheter i hele EØS-området. Dette er vi og EU-siden enige om, og jeg er glad for at Barnier ønsket å delta på møtet, så vi kunne befeste dette nok en gang, sier EØS- og EU-ministeren.

- Norge ønsker muligheten til å kunne ha tilsvarende løsninger som det som måtte avtales mellom EU og Storbritannia, der hvor det er relevant og i Norges interesse. Derfor er tett dialog viktig. Dette gjelder både permanente ordninger og overgangsordninger, sier Bakke-Jensen.

- Dette ønsket gjelder både på områder som berører det indre marked gjennom EØS-avtalen samt Norges samarbeid med EU på andre områder, som på justisfeltet og i forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikken, fortsetter han.

Mer informasjon:

Konklusjoner fra det 47. møtet i EØS-rådet