EØS-rådets konklusjoner mai 2018

EØS-rådets konklusjoner mai 2018

Conclusions of the 49th meeting of the EEA Council (Brussels, 23 May 2018)

EØS-rådets konklusjoner vedtatt 23.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 23.5.2018)

Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-samarbeidet, kampen mot arbeidslivskriminalitet og situasjonen på Vest-Balkan under det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 23. mai.


EØS-rådet er EØS-/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU. Utenriksministrene møtes to ganger i året i Brussel for å gi politisk fremdrift til EØS-samarbeidet.

– Jeg benyttet også anledningen til å snakke om regjeringens EU-strategi, som vi la fram 9. mai. Videre understreket jeg at samarbeid på europeisk nivå er avgjørende for å finne løsninger på felles utfordringer og for å sikre et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Brexit

Det er under ett år til Storbritannia går ut av EU. Det er tett dialog mellom Storbritannia og EØS-/Efta-landene, men ennå er ikke formelle forhandlinger i gang.

– Vi har behov for å få på plass en avtale med Storbritannia som sikrer våre borgeres rettigheter og forutsigbarhet for norsk næringsliv. Vi støtter betingelsene for overgangsordningen som partene er blitt enige om, sier Eriksen Søreide.

Målet er en avtale som sikrer EØS-/Efta-borgere i Storbritannia og briter i Norge, Island og Liechtenstein samme rettigheter som EU-borgere i Storbritannia og briter i EU. For at alle nødvendige ordninger skal komme på plass i tide, må denne avtalen være på plass før Storbritannia forlater EU.
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide presenterte presenterte også den nye europastrategien for det norske miljøet da hun besøkte Brussel 23. mai. Foto: EU-delegasjonen.

Kamp mot arbeidskriminalitet

I kampen mot arbeidslivskriminalitet er EØS-midlene et viktig virkemiddel. Det legges opp til at EØS-midler benyttes til dette arbeidet i flere land, blant annet i Polen og i Litauen.

– I rådsmøtet trakk jeg særlig frem Norges initiativ for å styrke innsatsen på europeisk nivå mot arbeidslivskriminalitet. Grensekryssende arbeidslivskriminalitet er et godt eksempel på utfordringer vi ikke kan håndtere uten europeisk samarbeid, sier Eriksen Søreide.

Vest-Balkan

Også situasjonen på Vest-Balkan var oppe til diskusjon, og utenriksministeren uttrykte bekymring for denne:

– Det er nødvendig med fortsatte reformer og europeisk integrasjon. Norge vil bidra økonomisk og politisk. Vi øker den økonomiske innsatsen til Vest-Balkan betydelig, fra 175 millioner kroner i 2017 til 319 millioner i 2018, sier Eriksen Søreide.

Her kan du lese konklusjoner fra det 49. møtet i EØS-rådet.