Erfaringene med toppnivådomenet .eu

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om implementering, bruk og effektivitet av toppnivådomenet .eu

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, engelsk utgave)

The aim of introducing the ‘.eu’ Top Level Domain (TLD) was to provide Community residents, organisations and undertakings with a specific pan-European identity on the Internet.

The purpose of this Report is to inform the European Parliament and the Council on the implementation, effectiveness and functioning of the ‘.eu’ TLD, as provided for in Article 8 of Regulation (EC) No 733/2002.

The Report focuses on recent developments concerning the ‘.eu’ TLD which took place from the adoption of the previous Report on 6 July 20072 until 31 March 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2009
Annen informasjon