Etiske retningslinjer for kunstig intelligens

Tittel

(Utkast) Etiske retningslinjer om kunstig intelligens (AI)

(Draft) Ethics Guidelines for trustworthy AI

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets EU/EØS-nytt 9.1.2019)

Etiske retningslinjer for kunstig intelligens (AI)

EUs ekspertgruppe for AI har lagt frem det første utkastet til etiske retningslinjer. Det er uenighet i gruppen om formuleringer knyttet til uønsket AI-aktivitet. Høringsfristen er allerede 18. januar.

Europakommisjonens ekspertgruppe la 18. desember frem det første utkastet til etiske retningslinjer for utvikling og bruk av kunstig intelligens. Retningslinjene beskriver hvordan utviklere og brukere kan sørge for at AI respekterer grunnleggende rettigheter, og presenterer løsninger for en åpen og ansvarlig bruk av kunstig intelligens.

Tidligere i desember publiserte EUs felles forskingsinstitutt (JRC) rapporten Artificial Intelligence: A European Perspective. Her fremheves det at EU må utvikle en etisk ansvarlig AI i den globale konkurransen med USA og Kina: «For the EU, it is not so much a question of winning or losing a race but of finding the way of embracing the opportunities offered by AI in a way that is human-centred, ethical, secure, and true to our core values».

De etiske retningslinjene har blitt utvannet under arbeidet i ekspertgruppen, skriver Politico. En tidligere versjon skal ha satt klare grenser («red lines») for IA-aktivitet som ikke skal foregå på europeisk territorium, blant annet identifikasjon uten samtykke (ansiktsgjenkjenning) og dødelige automatiske våpensystemer («killer robots»). I de publiserte retningslinjene er «red lines» erstattet med punktet «critical concerns raised by AI». Ekspertgruppen skriver at denne delen av retningslinjene har utløst livlige diskusjoner mellom medlemmene, «and we did not reach agreement on the extent to which the areas as formulated here below raise concerns. We are therefore asking specific input on this point from those partaking in the stakeholder consultation».

I Jeløya-plattformen uttalte regjeringen at den vil utvikle retningslinjer og etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens. I en kommentar i Computerworld fra oktober skriver statssekretær Paul Chaffey (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet: «I dette arbeidet er det viktig at vi også ser ut over Norges grenser. Norge er med i EUs AI Alliance. En del av arbeidet her handler nettopp om å etablere etiske retningslinjer for utvikling og bruk av kunstig intelligens».

Den uavhengige AI-ekspertgruppen ble nedsatt av Kommisjonen i juni i fjor, og består av 52 representanter fra organisasjoner, akademia og næringslivet. Gruppen skal også utarbeide retningslinjer for å øke investeringene i Europa. Utkastet til etiske retningslinjer er på høring til 18. januar. Det endelige resultatet ventes fremlagt i mars.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Annen informasjon