EU-erklæring om trafikksikkerhet

Tittel

Valletta Declaration on Road Safety

Siste nytt

Erklæring vedtatt på EUs uformelle transportministermøte 29.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets pressemelding 30.3.2017)

EU-transportministermøte: Norge sluttet seg til erklæring om trafikksikkerhet

- Det er positivt med en felleseuropeisk diskusjon av hvordan vi sammen kan få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, slik at vi styrker arbeidet for å nå det europeiske halveringsmålet for 2020. Jeg tror at erklæringen kan være med på å løfte dette arbeidet, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Statssekretær Karlsen ledet den norske delegasjonen på EUs uformelle transportministermøte i hovedstaden Valletta på Malta 29. mars. Møtet ble arrangert av det maltesiske EU-formannskapet.

Valletta-erklæringen
I 2016 mistet 25 500 mennesker livet i trafikken i EU. Dette betyr at det i gjennomsnitt omkom 70 personer hver dag.

EU har som mål å halvere antall drepte i veitrafikken fra 31 500 i 2010 til 15 750 i 2020. De siste seks årene har det vært reduksjon på 19 prosent. Målet om å halvere antall drepte i veitrafikken mellom 2010 og 2020 blir stadig mer utfordrende å nå. Hensikten med ministerkonferansen var derfor å stake ut en trafikksikkerhetspolitisk retning.

På møtet sluttet ministrene seg til Valletta-erklæringen, og ga med det fornyet støtte til å styrke trafikksikkerheten i Europa. Erklæringen inneholder ambisjoner på flere innsatsområder som er viktige for trafikksikkerheten. Initiativet kommer denne gang fra medlemsstatene selv. I erklæringen ber de EU-kommisjonen blant annet om å utarbeide en ny trafikksikkerhetsstrategi og nye mål, som også skal inkludere hardt skadde for perioden 2020-2030.

Samarbeider med EU om å tilrettelegge for selvkjørende biler
Norge støtter for øvrig EUs arbeid for å tilrettelegge for markedsintroduksjon av sammenkoblede og selvkjørende kjøretøy. Norske myndigheter ønsker å spille en aktiv rolle i dette samarbeidet fremover. Felles innsats i Europa er viktig for å legge til rette for videre teknologiutvikling. På lengre sikt er målet at et slikt samarbeid skal øke trafikksikkerheten.

For flere opplysninger – se:

• Valletta-erklæringen av 29. mars 2017

Pressemelding fra EU-kommisjonen av 28. mars 2017 om ulykkestallene for 2016

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet av 24. februar 2017 i forbindelse med EU-ministermøte om selvkjørende biler i Amsterdam

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Annen informasjon