EU-handlingsplan for entreprenørskap

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Handlingsplan for entreprenørskap 2020: antenne entreprenørånden i Europa på nytt

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committtee of the Regions. Entrepreneurship 2020 Action Plan: Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe

Siste nytt

Kommisjonsmeddelelse lagt fram 9.1.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.1.2013, dansk utgave)

Udnyttelse af Europas potentiale på iværksætterområdet til at genskabe vækst
For at få væksten og øget beskæftigelse tilbage i Europa er der behov for flere iværksættere. Der skabes hvert år fire mio. nye jobs, og nye virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV'er), skaber de fleste nye arbejdspladser i Europa. Derfor fremlagde Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, i dag en handlingsplan for at støtte iværksætterne og revolutionere iværksætterkulturen i Europa. Planen understreger den vigtige rolle, som uddannelse spiller for at fremme nye generationer af iværksættere, og omfatter særlige foranstaltninger for at hjælpe nye iværksættere frem blandt unge, kvinder, ældre, indvandrere og arbejdsløse. Det høje arbejdsløshedsniveau i EU efterlader uudnyttede menneskelige ressourcer, især blandt kvinder og unge. Planen håndterer også hindringer for iværksætteri, f.eks. med ambitiøse foranstaltninger til fremme af virksomhedsetableringer og nye virksomheder, til at skabe mere effektive overførsler af ejerskabet af virksomheder, til at forbedre adgangen til finansiering, og til at give ærlige iværksættere, der er gået konkurs, en ny chance.

Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er kommissær med ansvar for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "For at gøre det helt klart: Flere iværksættere betyder flere jobs, mere innovation og større konkurrenceevne. At blive iværksætter og føre en vision ud i praksis kræver en del personlige risici og bestræbelser. Iværksætterne er vor tids helte. Iværksætterånd har også været den stærkeste drivkraft for økonomisk vækst i den økonomiske historie. Vi vil derfor gøre iværksætteri en attraktiv og lettilgængelig mulighed for de europæiske borgere. Dette er hovedbudskabet i vores handlingsplan. Hvis vi kan frigøre Europas iværksætterpotentiale, kan vi genskabe væksten i Europa."

MEMO/13/7 "Eurobarometer Entrepreneurship 2012": I de seneste tre år er andelen af EU-borgere, der ønsker at blive deres egen chef, faldet fra 45 % til 37 %. Dette fald skyldes mindre lovende forretningsudsigter på baggrund af den aktuelle krise.

MEMO/13/5 Iværksætteri som den vigtigste drivkraft bag økonomisk vækst.

Iværksætteruddannelser skaber stigning i antallet af nye virksomheder

Mellem 15 % og 20 % af de elever, der deltager i et minivirksomhedsprojekt i grundskolen, vil stifte deres egen virksomhed, hvilket er ca. tre til fem gange mere end blandt den generelle befolkning. Videregående uddannelse i iværksætteri kan hjælpe højteknologiske virksomheder og højvækstvirksomheder på vej ved at fremme erhvervsrettede økosystemer, partnerskaber og alliancer.

Planen omfatter desuden seks nøgleområder, hvor der skal gøres en indsats for at skabe et miljø, hvor iværksætteri kan blomstre og gro:

• Adgang til finansiering - ud over at styrke sine eksisterende finansielle instrumenter foreslår Kommissionen endvidere, at der skabes et europæisk marked for mikrofinansiering, og at skattestrukturerne forenkles for at tillade SMV'er at skaffe midler via direkte private investeringer (f.eks. minibonds, "crowd funding", og privatpersoners individuelle investeringer).

• Støtte under de afgørende faser af virksomhedernes levetid: Eftersom ca. halvdelen af virksomhederne ikke overlever deres første fem år, bør medlemsstaterne afsætte større ressourcer til at hjælpe nye virksomheder med at komme gennem denne kritiske periode, såsom lederuddannelse, coaching i F&U og netværkssamarbejde med ligestillede, potentielle leverandører og potentielle kunder.

• Udnytte nye forretningsmuligheder i den digitale tidsalder: SMV'er vokser to til tre gange hurtigere, når de tager ikt til sig. Øget støtte til webbaserede nystiftede virksomheder og forbedring af deres kvalifikationer kan bidrage til både webiværksættere samt mere traditionelle virksomheder.

• Lettere overførsel af ejerskabet af virksomheder: Årligt overføres ca. 450 000 virksomheder med 2 mio. lønmodtagere til nye ejere i hele Europa, hvilket medfører et anslået tab af 150 000 virksomheder med 600 000 arbejdspladser. Kommissionen foreslår at udvide markederne for virksomheder og fjerne hindringer for grænseoverskridende overførsler.

• En ny chance til ærlige iværksættere efter konkurs: Langt de fleste (96 %) af alle konkurser skyldes en række forsinkede betalinger eller andre praktiske problemer. Iværksættere, der får en ny chance, er endnu mere succesrige. Derfor har Kommissionen netop foreslået at flytte fokus bort fra likvidation og hjælpe virksomhederne med at overvinde finansielle vanskeligheder (IP/12/1354).

• Administrativ forenkling: Kommissionen vil fortsat med alle midler forsøge at mindske de lovgivningsmæssige byrder.

Kommissionen agter også at fremme iværksætterkultur i bestemte grupper af befolkningen:

• Kvinders iværksætterpotentiale - det forhold, at kvinder kun udgør 34,4 % af de selvstændige erhvervsdrivende i Europa, tyder på, at de har brug for mere opmuntring og støtte til at blive iværksættere.

• Ældre - pensionerede erhvervsfolk besidder værdifuld knowhow, der bør overføres til kommende generationer for at gøre det lettere for dem at stifte egen virksomhed.

• Da indvandrergrupper ofte står over for vanskeligheder på arbejdsmarkedet, er selvstændig erhvervsvirksomhed en værdifuld mulighed for deres økonomiske udvikling og sociale integration.

• Støtte til virksomhedsudvikling til arbejdsløse bør omfatte uddannelse, erhvervsmæssig rådgivning og vejledning.

Kommissionen vil nu arbejde tæt sammen med medlemsstaterne, erhvervsorganisationer og de relevante aktører for at gennemføre handlingsplanen og dermed føre Europa ud af krisen, herunder en køreplan med specifikke mål og frister for levering af håndgribelige resultater.

37 % af europæerne vil gerne være selvstændige

Næsten fire ud af 10 europæere kunne godt tænke sig at blive deres egen chef om muligt. Hvis dette potentiale kunne udnyttes, ville der tilføjes millioner af nye virksomheder til de næsten 21 mio. små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU. Der er forskellige grunde til, at europæerne afholder sig fra at blive selvstændige, men især frygten for konkurs og risikoen for uregelmæssige indtægter. I undersøgelsen "Entrepreneurship in the EU and beyond" (FL354) fra Flash Eurobarometer, der blev fremlagt af Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani i dag, understreges det også, at i 2009 ønskede flere europæere (45 %) at blive selvstændige. Dette er et fald på 20 % inden for tre år, hvilket afspejler den nuværende økonomiske situation med de mindre lovende forretningsudsigter.

Der er dog stadig millioner, som overvejer at blive selvstændige, grundet mulighederne for personlig uafhængighed, bedre indkomst og frihed til at vælge tid og sted for arbejdet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2013
Annen informasjon