EU-høring om endringer til kapitalkravregelverket

Tittel

Alignment EU rules on capital requirements to international standards (prudential requirements and market discipline)

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Finanstilsynets omtale 18.10.2019)

EU-høring om gjennomføring av nye Basel III-standarder

EU-kommisjonen publiserte 11. oktober høring om innføring av Basel-standardene som gjennomfører siste del av reformene etter finanskrisen. Norske instanser kan avgi høringssvar.

Kommisjonens høring inkluderer blant annet reviderte standarder for kredittrisiko, operasjonell risiko og CVA-risiko. Videre omtales det nye gulvet for internmodellerte beregningsgrunnlag, samt den omfattende revisjonen av standarden for markedsrisiko ("Fundamental review og the trading book", FRTB). For nærmere beskrivelser henvises det til Kommisjonens høringsnotat.

Høringsnotat og svarskjema er tilgjengelig på Kommisjonens nettside:

Alignment EU rules on capital requirements to international standards (prudential requirements and market discipline)

Frist er 3. januar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Annen informasjon