EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter

Tittel

Public consultation on the Commission's Stakeholder Consultation guidelines

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 01.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 01.07.2014, engelsk utgave)

REFIT: Have your say on the Commission's impact assessments and stakeholder consultations
Following up on its REFIT commitment to further strengthen its smart regulation tools, the Commission has launched a public consultation on the revision of its internal guidelines for impact assessment and stakeholder consultation. Citizens can introduce their views at the following address http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm until 30 September 2014. Impact assessments and stakeholder consultations are key instruments of the Commission to make EU law lighter, simpler and less costly. They ensure that new Commission proposals are prepared on the basis of transparent, comprehensive and balanced evidence on the problem, the added value of EU action and the cost and benefits of alternative policy actions, taking account of stakeholders' views.

Further information on impact assessments is available online.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2014
Annen informasjon