EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018

EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018

Public consultation on priorities for Network Codes and Guidelines for 2018 based on Article 6(1) of Regulation (EC) No 714/2009 and Regulation (EC) No 715/2009

Høring igangsatt av Kommisjonen 27.9.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

About this consultation
27 September 2017 - 15 December 2017

Target group
Public authorities, Member States authorities, private organisations, industry associations, SMEs, Consultancies, other relevant stakeholders and Citizens (inside and outside of the European Union).

Objective of the consultation
The objective of this consultation is to consult stakeholders on the priorities for the development of network codes and guidelines for 2018 and beyond. The European Commission has to establish in accordance with Article 6(1) of Regulation (EC) No. 714/2009 ("the Electricity Regulation") and Article 6(1) of Regulation (EC) No. 715/2009 ("the Gas Regulation") an annual priority list identifying the areas to be included in the development of network codes.