EU-høring om nytt fornybar energidirektiv etter 2020

Tittel

Preparation of a new Renewable Energy Directive for the period after 2020

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside, engelsk utgave)

Target group(s)
EU and Member States' authorities, energy market participants and their associations, SMEs, energy consumers, NGOs, other relevant stakeholders and Citizens.

Policy field(s)
Energy, Renewable energy

Objective of the consultation
The objective of this survey is to consult stakeholders and citizens on the new renewable energy directive (REDII) for the period 2020-2030, foreseen before the end of 2016. The bioenergy sustainability policy, which will form part as well of the new renewable energy package, will be covered by a separate public consultation.

Consultation period
18 November 2015 to 10 February 2016

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet