EU-høring om plastavfall i sjøen

Tittel

Reducing marine litter: action on single use plastics and fishing gear

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Koomisjonens høringsnettside)

Consultation period
15 December 2017 - 12 February 2018

Target group
General public, business associations, companies, researchers and experts, NGOs, international organisations and institutions, fishermen and fisheries organisations

Objective of the consultation
To provide input, opinions and data for preparation of follow-up to the Plastics Strategy in relation to marine litter, particularly from single use plastics and fishing gear.

Additional information
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet