EU-høring om skytjenester

EU-høring om skytjenester

Høring om trygge europeisk skytjenester
Trusted Cloud Europe Survey

Omtale publisert av Kommunal og moderniseringsdepartementet 28.03.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets omtale 28.03.2014)

Skytjenester bidrar til nye måter å levere tjenester på, innovasjon og økt produktivitet i næringslivet. Et forslag til en europeisk skystrategi skal bidra til tillit til og vekst i det europeiske markedet. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, vil at norske virksomheter gir innspill til arbeidet.

- En felleseuropeisk policy for skytjenester basert på sikkerhet, personvern og gjennomsiktighet kan styrke tilliten til europeiske skytjenester. Dette vil også norske brukere og tilbydere nyte godt av, sier Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I følge EU-kommisjonen kan skyøkonomien generere 3,8 millioner jobber i Europa og om lag 940 milliarder Euro i bruttonasjonalprodukt i 2020. Strategien skal legge til rette for dette. Chaffey oppfordrer både offentlige og private aktører å delta på den åpne høringen på kommisjonens nettsider. Høringen er åpen til 2. mai.

Visjonsdokument Trusted Cloud Europe peker på hvilke tiltak både de enkelte lands myndigheter og EU-kommisjonen bør ta tak i for å sikre sikkerhet og forutsigbarhet både for brukere og tilbydere av skytjenester. Dokumentet er utarbeidet av European Cloud Partnership (ECP).

ECP ble opprettet etter et initiativ fra EU-kommisjonens visepresident Neelie Kroes. Katarina de Brisis i Kommunal og moderniseringsdepartementet representerer Norge i styret. Styret overleverte fredag 21. mars visjonsdokumentet til Kroes. Dokumentet er lagt ut på kommisjonens nettsider for en åpen høring.