EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk

Tittel

Consultation on the policy options for market-based measures to reduce the climate change impact from international aviation

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

Objective of the consultation
The objective of this consultation is to collect experiences, suggestions and opinions related to international and EU policies tackling climate change impacts from international aviation emissions through market-based measures. The consultation seeks input on questions concerning the policy options currently being developed on the international level at the International Civil Aviation Organisation (ICAO), and to obtain stakeholder views on options to reduce the administrative effort for small aircraft operators under the EU emissions trading system (EU ETS).

Nøkkelinformasjon