EU-høring om utslipp av legemidler i miljøet

Tittel

Public consultation on pharmaceuticals in the environment

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

About this consultation
22 November 2017 - 21 February 2018

Objective of the consultation
The consultation seeks views on possible actions to address the risks from pharmaceuticals in the environment.

To obtain views and information to support the development of the Commission's strategic approach to pharmaceuticals in the environment.

Reference documents

Background document summary - public consultation on pharmaceuticals in the environment

Background document for public consultation on pharmaceuticals in the environment

Study report - public consultation on pharmaceuticals in the environment

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet