EU-konsultasjon om grønne kriterier for offentlig innkjøp av infrastruktur for avløpsvann

Tittel

Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.9.2012 (frist 16.11.2012)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra konsultasjonsnettsiden, engelsk utgave)

Objective of the consultation
In order to facilitate the uptake of Green Public Procurement (GPP), the European Commission is developing EU GPP criteria to assist the contracting authorities throughout the European Union. The development process includes a consultation inviting comments by interested parties. The present consultation relates to waste water infrastructure works.