EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene

Tittel

Revisjon av EU-bestemmelsene om koordinering av langtids syke- og arbeidsløshetstrygd

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2012 (frist 5.3.2013)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

Objective of the consultation: Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2012