EU-konsultasjon om offentlig-privat partnerskap for forskning om den bio-baserte industrielle matkjeden

Tittel

Public consultation on "Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020?"

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.9.2012 (frist 14.11.2012)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

This public consultation is intended to provide opportunities for input on the state of play of the full bio-based industries value chain in Europe, in particular with regard to aspects related to research and innovation. A public-private partnership is being envisaged to implement research and innovation activities under Horizon 2020. This consultation is specifically seeking input in connection therewith.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2012