EU-konsultasjon om økonomisk støtte til energieffektivitet i bygninger

Tittel

Public Consultation: Financial Support for Energy Efficiency in Buildings

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.2.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.2.2012, engelsk utgave)

Energy: Public consultation on financial support for energy efficiency in buildings
What should be done at EU and national level to improve the financial support for energy efficiency in buildings? This is the main question of a public consultation which has been launched by the European Commission today. Stakeholders including the banking sector and other investors are invited to submit their contribution until 18 May 2012.

The public consultation is launched in the context of the recast of the Energy Performance of Buildings Directive as the Commission is currently assessing the effectiveness of EU funding for energy efficiency in buildings. For further information please consult the Commission's website: http://ec.europa.eu /energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg