EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett

EU-konsultasjon om reduserte kostnader ved utrulling av høyhastighetsinternett

Public Consultation on an EU Initiative to Reduce the Cost of Rolling Out High Speed Communication Infrastructure in Europe

Omtale av konsultasjonen publisert av Norges EU-delegasjon 16.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EU-delegasjonens omtale 16.5.2012)

Ønsker raskere bredbåndutbygging i Europa
Sist oppdatert: 16.05.2012 // Som en del av EUs digitale agenda pågår det nå en åpen høring for å avdekke de viktigste barrierene mot bredbåndsutbygging. Europakommisjonen mener utbyggingen bør kunne gjøres rimeligere - og raskere.

Europakommisjonen la 27. april fram en offentlig høring om hvordan man kan redusere kostnadene ved bredbåndsutbygging. Europakommisjonen mener det bør være mulig å redusere kostnadene ved utbygging av raskt bredbånd med 25 prosent. EU har som mål at samtlige EU-innbyggere skal ha tilgang til lavhastighets bredbånd innen 2013, og tilgang til høyhastighets bredbånd (minst 30 mb hastighet) innen 2020. Bredbåndsutbyggingen er en del av tiltakene under EUs strategi for vekst og sysselsetting, Europa 2020.

– Digital Agenda 2020 er ett av sju flaggskipsinitiativer i vekststrategien. IKT er også dét enkeltelementet EU ser på som det største virkemiddelet for økonomisk utvikling. EUs egne tall viser at halvparten av EUs økonomiske vekt kan knyttes opp til IKT-bruk, det er derfor viktig for EU at alle dets innbyggere har bredbåndstilgang, sier forvaltningsråd John Stanley Engstrøm ved EU-delegasjonen.

Hvordan få internett ut til folket?
I høringen ønsker Europakommisjonen å motta synspunkter blant annet på:

• hva som er aktuelle hindringer for å investere i bredbåndinfrastruktur
• hvordan man kan forbedre bruken av dagens infrastruktur
• hvordan oppnå bedre koordinering av byggearbeider
• tiltak for bedre koordinering mellom kompetente myndigheter og forenkling av prosedyrer for gravetillatelser
• hvordan nye bygninger kan klargjøres for høyhastighets internettinfrastruktur

Konsultasjonen er åpen fram til 20. juli 2012.

Høringen er transparent og alle innspill vil legges ut på Europakommisjonens nettsider. Selv om Norge har hatt full dekning av bredbånd et par år og er blant de beste i klassen på bredbåndsutbygging, mener Engstrøm at Europakommisjonens høring har betydning også for Norge.

–Gjennom innspillene vil Norge kunne få tilgang til verdifull kunnskap om hvor de største hindringene for videre utbygging av bredbånd ligger, sier EU-delegasjonens forvaltningsråd.

Digital Agenda
IKT spiller en viktig rolle i Europas økonomiske utvikling. I 2010 ble en ny strategiplan, Europas digitale agenda, lagt fram av Europakommisjonen. De viktigste punktene handler om å virkeliggjøre et digitalt indre marked, øke tryggheten og sikkerheten ved elektronisk kommunikasjon og styrke bredbåndskapasiteten.

Norge deltar i Europakommisjonens høynivågruppe som skal følge opp implementeringen av de 101 tiltakene som inngår i EUs digitale strategi. Du kan lese mer om Norges bidrag i gruppen her.

– Vi følger med på utviklingen. I Norge har vi de samme temaene på dagsordenen i den norske debatten. Det snakkes for eksempel mye om personvern og elektronisk handel, avslutter Engstrøm.