EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi

Tittel

Konsultasjon om altrnativer for revisjon av EUs tematiske strategi om luftforurensning og tilknyttede politikker

Consultation on options for revision of the EU Thematic Strategy on Air Pollution and related policies

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.12.2012 (frist 4.3.2013)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Miljø: Giv os dine idéer til forbedringer af EU's luftkvalitetspolitik
Derfor afholder Europa-Kommissionen en offentlig høring om, hvordan vi bedst kan forbedre luftkvaliteten i Europa. Over de kommende 12 uger inviteres alle interesserede til at komme med deres bud på, hvordan vi sikrer fuld gennemførelse af den nuværende lovgivning, hvordan vi kan forbedre den, og hvordan vi kan supplere den ved hjælp af støttetiltag. Resultatet af høringen kommer til at indgå i en omfattende revision af den europæiske luftkvalitetspolitik, der skal finde sted i 2013. Høringen er åben frem til den 4. marts 2013.

Luftforurening og de trusler mod miljøet og vores helbred, som er forbundet med luftforurening, er fortsat kilde til bekymring for mange borgere i EU. Selv om der er sket en række fremskridt de senere årtier som følge af ny lovgivning, der reducerer udledningen af skadelige forurenende stoffer såsom svovldioxid, bly, kulilte og benzen, er der stadig mange stoffer, der skaber problemer, Og de fastsatte grænseværdier for sommersmog, potentielt farligt ozon ved jordoverfladen og fine partikler, der udgør en væsentlig helbredsrisiko, overskrides jævnligt. Således er der i EU hvert år mere end 350 000 mennesker, der dør for tidligt som følge af luftforurening.

Høringen er delt i to, henholdsvis en del bestående af et spørgeskema til borgerne og en del bestående af et omfattende sæt spørgsmål til eksperter og fagfolk fra de nationale forvaltninger, regionale og lokale myndigheder, forskere, virksomheder, interesseparter, aktører inden for sundhed og miljø og øvrige grupper, som beskæftiger sig med gennemførelsen af EU's luftkvalitetslovgivning.

Denne internetbaserede høring er således en del af en større proces, der involverer borgerne i den kommende revision af luftkvalitetspolitikken. Den er det sidste formelle skridt i den samlede høringsproces, som Kommissionen indledte i januar 2011 (se MEMO/11/31), og som har omfattet faste møder med medlemsstaterne og andre interesseparter, foruden den første offentlige høring om resultaterne af EU's luftkvalitetspolitik og prioriteringer for fremtiden (se IP/11/813).

Kommissionen offentliggør desuden snart resultaterne af en Eurobarometer-undersøgelse om borgernes syn på luftkvalitet, der omfatter interview med ca. 25.000 borgere i 27 medlemsstater.

Næste skridt
På baggrund af to års dybdegående analyser og resultaterne af denne omfattende høring, fremsætter Kommissionen senest i 2013 et forslag til EU's fremtidige luftkvalitetspolitik.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2012
Annen informasjon