EU-regelverk for sikrere passasjerskip

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. REFIT - justering av kursen: Helsesjekk av EU-regelverk for sikrere passasjerskip

Report from the Commission to the EUropean Parliament and the Council. REFIT - Adjusting Course: EU Passenger Ship Safety Legislation Fitness Check

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, 16.10.2015)

Better regulation for better safety: adjusting course on EU passenger ship safety legislation
Today the Commission delivered the result of a fitness check (REFIT) of the EU legislation on safety of passenger ships. With almost 400 million passengers passing through EU ports every year, maritime transport plays an important role in the mobility of EU citizens. While the fitness check confirms that the existing legislation performs well, it also shows that the current framework can be simplified. As a follow-up, the Commission therefore envisages to remove outdated, ambiguous or disproportionate requirements. This is line with the Better Regulation Agenda adopted by the Commission in May 2015. EU Commissioner for Transport, Violeta Bulc stressed that "Both cutting red tape for business and enhancing the safety of European citizens is at the heart of the Commission's transport policy".

BAKGRUNN - II (fra EU-delegasjonens omtale av Kommisjonens høring i 2012)

Sikrere passasjerskip i Europa
Europakommisjonen ønsker enda sikrere passasjerskip i Europa. Norge bidrar nå med innspill til en revisjon av lovverket som gjelder passasjerskip i EU- og EØS-landene.

24. april la EUs transportkommissær, Siim Kallas, frem Europakommisjonens prioriteringer for sikrere passasjerskip. I den forbindelse lanseres en åpen høring for å få innspill til uformingen av et nytt regelverk som skal presenteres i løpet av høsten 2012. Høringsfristen er 5. juli.

Regelverk omfattet av EØS-avtalen
Per Mannes, næringsråd ved Norges delegasjon til EU, forteller at sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip omfattes av EØS-avtalen. Revisjonen av lovverket vil derfor bli gjeldende også for Norge.

Ulykker som Titanic, Estonia eller Costa Concordia nylig setter skipssikkerhet i fokus, sa Kallas da han lanserte høringen. Han understreket at det ikke holder å reagere etter ulykkene, man at man hele tiden må etterstrebe sikrere ordninger.

- Gjennom år med å etterstrebe sikkerheten har EU de sikreste passasjerskipsreglene i hele verden, nå håper vi på flere gode innspill slik at vi kan ha enda sikrere skipsfart i fremtiden, sa Kallas.

Nye satsningsområder
Transportkommissær Kallas presenterte tre nye satsningsområder:

1. Frivillige tiltak for rederiene. At rederiene og skipene går utover hva som er lovpålagt. Europakommisjonen ser blant annet for seg bedre ruteplanlegging og bedre tilgang til livvester.

2. Sikrere håndhevelse av loven. I samarbeid med EUs sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) ønsker Kommisjonen å initiere inspeksjoner og overvåkning av etterfølging av regelverket.

3. Reguleringstiltak. Europakommisjonen vil fremme nye lovforslag i løpet av 2012 om revisjon av det eksisterende direktivet 2009/45/EC om standarder for sikkerhet for passasjerskip.

Knyttet til det siste punktet gjennomføres en åpen høring. Denne høringen har frist 5. juli 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg