European Innovation Scoreboard 2007

Tittel

European Innovation Scoreboard (EIS) 2007: Comparative analysis of innovation performance

Status:

Nærmere omtale

Kommisjonen legger hvert år fram en rapport om innovasjonsevnen til EUs medlems- og kandidatland, EFTA-landene, Israel, USA, Canada, Japan og Australia. Rapporten viser et stabilt mønster for siste femårsperiode hvor landene grupperer seg i fire hovedkatagorier:

Innovasjonsledere: Sverige, som det mest innovative landet, Danmark, Finland, Tyskland, Israel, Japan, Sveits, Storbritannia og USA.

Innovasjonsfølgere: Østerrike, Belgia, Canada, Frankrike, Island, Irland, Luxembourg og Nederland.

Land med moderat innovasjon: Kyrpos, Tsjekkia, Estland, Italia, Norge, Slovenia, Spania og Australia.

Land i utvikling ("catching-up"): Bulgaria, Kroatia, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania og Slovakia. Tyrka befinner seg lengst nede på statistikken.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2008
Annen informasjon