Europeisk flytrafikk: rapport om fellesskapstiltak

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen: Første rapport om gjennomføringen av lovgivningen om det felles luftrom: resultater og perspektiver

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Initiativet til det fælles luftrum blev lanceret i 2000 efter en række alvorlige forsinkelser i
1999. Der blev nedsat en gruppe på højt plan, og på grundlag af anbefalingerne i rapporten fra
denne gruppe forelagde Kommissionen en lovgivningspakke ved udgangen af 2001. Pakken
blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i marts 2004 og trådte i kraft en måned senere.

Lovgivningspakken indeholdt fire dele: en forordning om rammerne for oprettelse af det
fælles europæiske luftrum ("rammeforordningen"), en forordning om fælles krav til udøvelse
af luftfartstjenester ("luftfartstjenesteforordningen"), en forordning om organisation og
udnyttelse af det fælles europæiske luftrum ("luftrumsforordningen") og en forordning om
interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet
("interoperabilitetsforordningen").

Ifølge rammeforordningens artikel 12, stk. 2, skal Kommissionen evaluere anvendelsen af
lovgivningen om det fælles luftrum og periodisk aflægge rapport for Europa-Parlamentet og
Rådet. Rapporterne skal indeholde en evaluering af resultaterne af gennemførelsen af
lovgivningen, herunder information om udviklingen i sektoren, i forhold til de oprindelige
mål og fremtidige behov.

Dette er den første rapport om gennemførelsen. Den indeholder Kommissionens vurdering af
behovet for videreudvikling af det fælles luftrum.

Den kommer også ind på mange af anbefalingerne fra en anden Gruppe på Højt Plan, som
næstformand Jacques Barrot bad se på den fremtidige europæiske rammelovgivning om
luftfart. Den aflagde rapport i juli 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2007

EØSEFTA/EØS-flagg