Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015

Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Den europeiske handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015. Utnyttelse av IKT for å fremme smart, bærekraftig og innovative e-forvaltning.

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.12.2010)Digital dagsorden: Handlingsplan for e-forvaltning skal lette adgangen til den offentlige forvaltning i hele EUEuropa-Kommissionen har fastsat rammen for et ambitiøst program for sammen med medlemsstaternes offentlige myndigheder at udvide og forbedre de tjenester, som de tilbyder via internettet. Den nye handlingsplan for e-forvaltning indeholder fyrre specifikke foranstaltninger over de kommende fem år, der skal sætte borgere og erhvervsliv i stand til at benytte online-faciliteter til bl.a. at registrere en virksomhed, ansøge om og få adgang til socialsikrings- og sundhedsydelser, ansøge om optagelse på universiteter eller byde på leverancer af varer og tjenesteydelser til offentlige myndigheder. Ved at fremme e-forvaltning kan der sættes skub i Europas konkurrenceevne og åbnes mulighed for, at offentlige myndigheder kan tilbyde forbedrede tjenester på en mere omkostningseffektiv måde i en tid med begrænsede budgetter. Den er derfor af grundlæggende betydning for den digitale dagsorden for Europa, som tilsigter senest i 2015 at øge brugen af e-forvaltningsydelser hos borgerne til 50 % og i virksomhederne til 80 % (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Den nye handlingsplan bygger på erfaringerne fra den europæiske handlingsplan for e-forvaltning fra 2006 (se IP/06/523).Se hele pressemeldingen her