EUs konkurransepolitikk 2008

EUs konkurransepolitikk 2008

Rapport fra Kommisjonen: rapport om konkurransepolitikken 2008

Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.7.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. Beretningen om konkurrencepolitikken indeholder i år for første gang et kapitel, som behandler et tema af særlig stor konkurrencepolitisk betydning. Temaet er i år "Karteller og forbrugere".

2. Første del af denne beretning indeholder en kortfattet gennemgang af, hvordan de konkurrencepolitiske redskaber - nemlig reglerne for karteller, monopoler, fusioner og statsstøtte - er blevet udbygget og håndhævet. I anden del redegøres der for, hvordan disse og andre regler er blevet anvendt i udvalgte sektorer. Del tre indeholder en oversigt over de forbrugerrelaterede aktiviteter i årets løb. Del fire behandler samarbejdet inden for Det Europæiske Konkurrencenet (ECN) og samarbejdet med de nationale domstole, mens del fem omhandler internationale forhold. Endelig indeholder del seks en kort beskrivelse af samarbejdet mellem EU's institutioner.

3. På grund af den meget vanskelige finansielle og økonomiske situation, som Europa oplevede i 2008, og den måde, hvorpå de europæiske virksomheders rentabilitet blev påvirket heraf, lægges der i dette års beretning særlig vægt på Europa- Kommissionens vurdering af rednings- og omstruktureringsforanstaltninger. Hermed efterkommes også det ønske, som Europa-Parlamentet fremsatte i sin beslutning om de årlige beretninger om konkurrencepolitikken for 2006 og 2007.

4. Yderligere oplysninger findes i et detaljeret arbejdsdokument udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene og på konkurrencegeneraldirektoratets websted.