Evaluering av det europeiske år for interkulturell dialog 2008

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget: Evaluering av det europeiske år for interkulturell dialog 2008

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

2008 blev udnævnt til det europæiske år for interkulturel dialog ("det europæiske år") ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1983/2006/EF af 18. december 2006. I denne rapport præsenteres en række konklusioner og anbefalinger fra den eksterne evaluering af det europæiske år, som blev gennemført af ECOTEC Research and Consulting Limited, og Kommissionens svar på disse resultater.

Evalueringen findes på:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#cultu...