Evaluering av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Sluttevaluering av gjennomføringen av IDABC-programmet om elektroniske offentlige tjenester

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Det femårige program for interoperabel levering af paneuropæiske eforvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabcprogrammet) blev lanceret den 1. januar 2005 ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (Idabc-afgørelsen) som efterfølger til Ida- og Ida II-programmet. Formålet med denne meddelelse er at fremlægge resultaterne af den endelige evaluering af gennemførelsen af Idabc-programmet og de heraf afledte henstillinger. Kravet om evalueringen er fastsat i artikel 13, stk. 1, 3 og 4, i Idabc-afgørelsen, der også pålægger Kommissionen at sende resultaterne af evalueringen til Europa- Parlamentet og Rådet.

Denne evaluering er udført af Kommissionen med hjælp fra en ekstern konsulentvirksomhed. Repræsentanter for Kommissionens tjenestegrene og medlemsstaterne har gennem en styringsgruppe i Kommissionen og gennem forvaltningsudvalget for Idabc (PEGSCO) bidraget til både metoder og konklusioner.

Evalueringen er i det store og hele positiv og beskriver Idabc-programmet som værende på linje med Kommissionens politiske prioriteringer i forbindelse med eforvaltningstjenester, som de blev fremført i i2010-strategien, og den tilknyttede handlingsplan for e-forvaltningstjenester. Programmet spiller en særlig rolle, idet det fremmer den europæiske integration gennem interoperable offentlige myndigheder, og det skrider planmæssigt frem. Ikke desto mindre indeholder rapporten også forslag til forbedringer af fremtidige forvaltningsprogrammer, som der bør tages højde for i gennemførelsen af opfølgningsprogrammet (ISA).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.05.2009
Annen informasjon