Felleseuropeisk område for transportdata

Felleseuropeisk område for transportdata

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om opprettelse av Det felleseuropeiske område for transportdata
(In preparation) Commission Communication to the European Parliament and the Council on the creation of the common European mobility data space

Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.11.2022 med tilbakemeldingsfrist 7.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 9.11.2022)

Transportdata: meddelelse om oprettelse af et fælles europæisk transportdataområde

Det fælles europæiske transportdataområde har til formål at lette dataadgangen, -indsamlingen og -delingen, så transporten bliver mere effektiv, sikker, bæredygtig og modstandsdygtig. Det bygger på initiativer og applikationer vedrørende transportdata og vil blive understøttet af initiativer til fremme af interoperabilitet, sikkerhed, tilgængelighed og levering af data og tjenester.

Den påtænkte meddelelse vil beskrive det fælles transportdataområdes vigtigste elementer, mål, forvaltning og milepæle samt hjælpeforanstaltninger.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 09 november 2022 - 07 december 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation - Ares(2022)7735749