Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006

Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om gjennomføringen av programmet for trans-europeiske energinettverk i perioden 2002-2006 (i henhold til artikkel 16 i forordning 2236/1995/EC)

Rapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2008

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

Bakgrunn (fra kommisjonsrapporten, engelsk utgave)

The Commission is submitting the "Trans-European Energy Networks (TEN-E) Programme 2002-2006 Implementation Report" to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions pursuant to Article 16 of Council Regulation (EC) No 2236/95 [1] of 18 September 1995, laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks (hereafter the "TEN Financial Regulation").

This report addresses the TEN-E projects co-financed under the TEN-E budget in the period 2002-2006 (studies and works). The concrete progress achieved in the implementation of TEN-E priority projects in the survey period is also examined. The period under review was governed by the guidelines for trans-European energy networks as adopted in 1996 [2] (hereafter the "1996 TEN-E guidelines") which cover the years 2002 and 2003, the guidelines for trans-European energy networks as adopted in 2003 [3] (hereafter the "2003 TEN-E guidelines") which cover the years 2004 to 2006, and the TEN Financial Regulation as adopted in 1995 which covers the whole period 2002-2006. The legal framework change occurred in 2003 has been taken into account in this implementation report.

The most important feature in this period was the accession of ten new Member States in 2004. In order to fully integrate the new European Neighbourhood policy, revised guidelines for trans-European energy networks [4] have been adopted on 6 September 2006.

The Commission considered important to address infrastructure issues in the Strategic European Energy Review (SEER) asked for by the European Council of March 2006. A communication on a Priority Interconnection Plan [5], based on the TEN-E guidelines as adopted in 2006, was presented on 10 January 2007 as part of the SEER package.

1 OJ L228, 23.9.1995, p. 1–7

2 Decision No 1254/96/EC of 5 June 1996, OJ L161, 29.6.1996, p. 147

3 Decision No 1229/2003/EC of 26 June 2003, OJ L176, 15.7.2003, p. 11

4 Decision No 1364/2006/EC of 6 September 2006, OJ L262, 22.9.2006, p. 1

5 COM(2006) 846