Grønnbok om kultur- og kreativ industri

Tittel

Green paper: Unlocking the potential of cultural and creative industries

Siste nytt

EØS/EFTA-kommentarer offentliggjort 13.8.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen indleder offentlig høring om de kulturelle og kreative industriers fremtid
Europa-Kommissionen indleder i dag en offentlig online-høring, hvis formål er at få frigjort potentialet i Europas kulturelle og kreative industrier. Høringen sker i forbindelse med en ny grønbog, som understreger, at der er et kernebehov for at forbedre adgangen til finansiering, især for små virksomheder, hvis sektoren skal blomstre og bidrage til bæredygtig og inklusiv vækst.

"Europas kulturelle og kreative industrier er ikke kun uundværlige, når det drejer sig om kulturel mangfoldighed i Europa, de er også en af vores mest dynamiske sektorer. De spiller en vigtig rolle for at hjælpe Europa med at komme ud af krisen," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Kommissæren indleder i dag den offentlige høring ved en pressekonference i Bruxelles sammen med Peter Dundas, der er kreativ direktør for Emilio Pucci, som er et af Italiens ældste luksusmærker.

"Jeg hilser Europa-Kommissionens grønbog velkommen, fordi den fremhæver den kreative sektors og kultursektorens afgørende rolle som drivkraft for økonomisk vækst i Europa," udtalte Peter Dundas.

Denne sektor, som omfatter scenekunst, billedkunst, kulturarv, film, tv og radio, musik, forlagsvirksomhed, videospil, nye medier, arkitektur, design, mode og reklamevirksomhed, tilbyder kvalitetsjob til mere end 5 millioner mennesker i EU.

Den bidrager med 2,6 % af EU's BNP – som er mere, end hvad mange fremstillingsindustrier gør. De kulturelle og kreative industrier vokser også hurtigere end de fleste områder i økonomien.

Digitalisering og globalisering er i gang med at åbne op for nye markedsmuligheder, især for de små virksomheder. Men disse virksomheder står meget ofte over for forhindringer, når de vil udnytte deres fulde potentiale. Den offentlige høring opfordrer interesseparter og andre til at overveje spørgsmål som:

Hvordan kan vi lette adgangen til finansiering for små virksomheder og mikrovirksomheder, hvis eneste aktiv er deres kreativitet?

Hvordan kan EU hjælpe med at sikre den rette kombination af kreative og ledelsesmæssige færdigheder i disse sektorer?

Hvordan kan vi fremme mere innovation og eksperimentering, herunder større brug af informations- og kommunikationsteknologi?

Kulturelle og kreative industrier bidrager også til vores byers og regioners konkurrenceevne og sociale samhørighed. Europæiske kulturhovedstæder som Lille, Liverpool og andre viser, at investering i denne sektor skaber beskæftigelse og hjælper med at forandre vores billede af byerne. Skønt de kulturelle og kreative industrier primært udvikler sig på lokalt og regionalt niveau, har de potentialet til at blive globale og derved bidrage til en europæisk tilstedeværelse over hele kloden. Ved at yde støtte i deres lokale og regionale miljø kan man give dem en startplatform til at opnå global succes.

Kulturelle og kreative industrier kan også have gunstige afsmittende effekter på en bred række af andre virksomheder og samfundet som sådan. Designere er f.eks. blevet en uundværlig del af ledelsen i mange store virksomheder.

Den offentlige høring, som sættes i gang af grønbogen, varer indtil slutningen af juli.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg