Halvårlig redegjørelse til Stortinget om EU/EØS-saker - mai 2015

Halvårlig redegjørelse til Stortinget om EU/EØS-saker - mai 2015

Redegjørelse om viktige EU/EØS-saker - Stortinget 26. mai 2015

Tale offentliggjort av Utenriksdepartementet 26.05.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utneriksdepartementets artikkel 26.05.2015)

- Når vi står overfor store forandringer i verden rundt oss - av betydning for vår sikkerhet, vårt klima, vår økonomi og vår velferd - er det både naturlig og viktig at vi møter disse forandringene i tett politisk samarbeid med dem som står oss nærmest i det internasjonale samfunnet, sa statsråd Vidar Helgesen i sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om viktige EU/EØS-saker.