Høring om elektronisk identifikasjon, autentifikasjon og signaturer

Tittel

Åpen konsultasjon om elektronisk identifikasjon, autentifikasjon og signaturer i det europeiske digitale indre marked

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.2.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 18.2.2011, dansk utgave)

Den digitale dagsorden: Kommissionen indleder offentlig høring om e-signaturer og e-identifikation
For at gøre noget ved den ringe tillid til onlinetransaktioner blandt forbrugere og virksomheder spørger Europa-Kommissionen borgerne og andre interesserede parter til råds om, hvordan elektronisk identifikation (e-ID) og autentifikation kan bidrage til udviklingen af det indre digitale marked. I dag er problemerne med at kontrollere personers identitet og signaturer en væsentlig faktor, der hæmmer udviklingen af EU's online-økonomi. Elektroniske signaturer og elektronisk identifikation (e-ID) og autentifikation kan være et vigtigt middel for både brugere og leverandører til at opnå sikre, pålidelige og brugervenlige onlinetjenester, men det skal fungere i alle medlemsstater for at have effekt. Resultaterne af høringen vil blive brugt i forbindelse med Kommissionens revurdering af det eksisterende direktiv om elektroniske signaturer og planlægningen af et initiativ om gensidig anerkendelse af elektronisk identifikation og autentifikation. Fremme af e-handel, e-business og gennemførelse af administrative procedurer via nettet på det indre marked er vigtige aspekter af den digitale dagsorden for Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 og MEMO/10/200). Onlinehøringen varer indtil den 15. april 2011.

Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, udtalte: "Jeg ser frem til at høre synspunkter fra alle sider om, hvordan vi bedst kontrollerer personers identitet og signaturer, når vi køber, sælger eller gennemfører administrative procedurer via nettet, der kræver et højt sikkerhedsniveau. Jeg vil gøre mit til, at alle europæere kan gå på nettet uden at være bange for at blive udsat for datasvindel og bedrag."

Ringe tillid til onlinetransaktioner blandt forbrugere og virksomheder er en af de faktorer, der hæmmer udviklingen af EU's online-økonomi. Det er afgørende for et stærkt og sundt indre digitalt marked, at der er sikre, pålidelige og brugervenlige onlinetjenester til rådighed. For at løfte denne udfordring bebudede Kommissionen i den digitale dagsorden for Europa, at direktivet om e-signaturer vil blive taget op til fornyet overvejelse (1999/93/EF), og at der vil blive iværksat et initiativ om gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentifikation.

Alle opfordres til at deltage i høringen og tilkendegive deres mening om, hvordan elektronisk identifikation og autentifikation og elektroniske signaturer kan bidrage til udviklingen af det indre digitale marked, og om, hvad vi kan gøre for at skabe de bedst mulige vilkår for at stimulere denne udvikling.

Formålet med den offentlige høring er at få feedback om følgende aspekter:

• Borgernes og virksomhedernes forventninger til EU-reglerne for elektroniske signaturer, identifikation og autentifikation, særlig den generelle anvendelighed af e-signaturer, e-ID-brugernes og specifikke erhvervssektorers behov, de samfundsøkonomiske fordele, anvendelsesområder, mulige tillidsfremmende tjenester (f.eks. tidsstempling), mobilbrug og retlig anerkendelse af elektronisk samtykke ved klik på "Jeg accepterer".
• Ikt-sektorens mening om, hvordan e-signaturtjenester bør indrettes, så de kan klare de kommende udfordringer, som de teknologiske fremskridt fører med sig. Interesserede parter opfordres til at udtale sig om eksisterende barrierer, sikkerhedskrav, en mulig inddeling i sikkerhedsniveauer og forventningerne til standardisering.
• Det fælles sæt principper, der bør danne grundlag for gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentifikation i Europa, såvel som overvejelser om de stordriftsfordele, der kan opnås ved at gøre det muligt at anvende nationale e-ID-systemer på tværs af grænserne i EU samt ved tværsektorielle anvendelser i den offentlige og den private sektor.
• Hvordan forskning og innovation kan bidrage til udvikling af nye former for e-identifikation og autentifikation af e-signaturer, f.eks. alternativer til det nuværende PKI-system (Public Key Infrastructure) med henblik på nem forvaltning af elektroniske signaturer, samt elektroniske id-kort.

Kommissionen vil analysere svarene på høringen som led i revurderingen af direktivet om e-signaturer og forberedelsen af et initiativ om gensidig anerkendelse af e-identifikation og e-autentifikation.

Pilotprojekt
Kommissionen yder allerede støtte til et storstilet pilotprojekt kaldet "STORK" (Secure idenTity acrOss boRders linKed), der har til formål at skabe grundlag for grænseoverskridende anerkendelse af e-ID-systemer og nem adgang til offentlige tjenester i 18 europæiske lande (nærmere oplysninger findes på https://www.eid-stork.eu/). Projektet skal gøre det muligt for EU-borgerne at bevise deres identitet og bruge nationale elektroniske identitetssystemer (adgangskoder, id-kort, mobiltelefoner mv.) overalt i EU og ikke blot i deres hjemland.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
18.02.2011
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet