Høring om EUs bioenergipolitikkk etter 2020

Tittel

Preparation of a sustainable bioenergy policy for the period after 2020

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.2.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside)

Objective of the consultation
The objective of this survey is to consult stakeholders and citizens on an updated EU policy on sustainable bioenergy for the period 2020-2030, as part of the EU renewable energy package foreseen before the end of 2016.

Consultation period
10 February 2016 to 10 May 2016

Consultation document
View the consultation document for additional information, as a pdf file.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet