Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Rådet, Europaparlamentet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen: Hurtigtiltak for 2008 for reduksjon av administrative byrer i Den europeiske union

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens meddelelse, dansk utgave)

Et af hovedelementerne i handlingsplanen for reduktion af administrative byrder i Den
Europæiske Union (1) er en storstilet måling af administrative byrder i 2007-2008, som vil blive
fulgt op af omfattende forenklingsforslag. Med henblik på at skabe konkrete resultater på kort
sigt dækker handlingsprogrammet dog også umiddelbare tiltag, der gennem tekniske
ændringer af de bestående regler bør kunne give store fordele. De nødvendige ændringer er af
en sådan karakter, at tiltagene kan vedtages forholdsvis hurtigt. De kaldes derfor "hurtige
tiltag".

Ti hurtige tiltag blev præsenteret i 2007 med en forventet besparelse for erhvervslivet i EU på
1,3 mia. EUR. Alt i alt var 5 ud af 10 tiltag formelt vedtaget pr. 1. februar 2008 og den
administrative byrde dermed reduceret med omkring 500 mio. EUR (2). Europa-Parlamentet og
Rådet forventes at vedtage de resterende forslag i begyndelsen af 2008.

Som varslet i januar 2008 (3) præsenterer Kommissionen hermed en liste over nye hurtige tiltag,
jf. bilag I (4). Unødige administrative byrder blev identificeret på grundlag af interne
undersøgelser og forslag fra interesserede parter og eksperter i medlemsstaterne.

1 KOM(2007) 23.
2 Bilag 3 til KOM(2008) 35 indeholder en nærmere beskrivelse af status pr. 31. december 2007.
3 KOM(2008) 35.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2008