Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017

Tittel

Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker 2017

Siste nytt

EØS-strategi offentliggjort av Klima- og miljødepartementet 2.1.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Klima- og miljødepartementets omtale 2.1.2017)

Klima- og miljødepartementet utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Annen informasjon