Meddelelse om aktiv inkludering av personer ekskludert fra arbeidsmarkedet

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Det europeiske økonomiske og sosiale utvalg og Regionskomiteen om en kommisjonsrekommandasjon om aktiv inkludering av personer som er ekskludert fra arbeidsmarkedet

Status:

Siste nytt

Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 3.10.2008

Nærmere omtale

Utdrag fra Kommisjonens pressemelding 30.9.2008, dansk utgave)

Ca. 16 % af europæerne lever med risiko for fattigdom – blandt børn udgør dette tal 19 % – samtidig med at langtidsarbejdsløsheden fortsat ligger på 3 %, og 15 % af de unge forlader fortsat skolen uden afsluttende eksamen. Selv om det er dokumenteret, at sociale overførsler effektivt mindsker fattigdom (udbredelsen af fattigdom ville øges markant uden sociale overførsler fra 16 % til 26 %), modtager en meget stor andel af målgruppen for sociale støtteordninger faktisk ingen ydelser.

For at gøre ordningerne vedrørende minimumsindkomst mere effektive og for at støtte den nationale indsats til bekæmpelse af fattigdom fremlægger Kommissionen en henstilling vedrørende "aktiv integration". Henstillingens mål er en genintegration af alle de mennesker på arbejdsmarkedet, som kan arbejde, samtidig med at de mennesker, som ikke kan arbejde, får de nødvendige midler for at kunne leve et værdigt liv.

Skal integrationen på arbejdsmarkedets være bæredygtig, er det nødvendigt, at handicappede støttes med tilstrækkelige midler og individuelt tilpassede arbejdsformidlingstjenester og sociale tjenester for at sikre, at de inddrages i samfundet, og for at de kan blive i stand til at bestride et arbejde.

De fælles principper, som Kommissionen har fremlagt i dag, udgør en frivillig ramme for medlemsstaterne, når disse udformer deres politikker. Principperne er imidlertid blevet udarbejdet på grundlag af en omfattende høring i samarbejde med medlemsstaterne og alle relevante aktører.

De nationale regeringer vil drøfte disse formelt på mødet i Rådet (beskæftigelse og sociale anliggender) i december 2008, hvor der vil blive udarbejdet konklusioner om opfølgende aktioner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2008
Annen informasjon