Myndighetsoverføring og EU

Myndighetsoverføring og EU

Faktaark fra stortingsbiblioteket: Myndighetsoverføring og EU

Faktaark oppdatert av stortingsbiblioteket
EU/EØS-regelverk blir i stadig større grad håndhevet på overnasjonalt nivå. Dette gjør myndighetsoverføring mer konsti­tusjonelt utfordrende for Norge. Tre slike saker er tatt inn EØS-avtalen, men krever Stortingets godkjenning: tredje energimarkedspakke, CO2-utslipp fra biler og fartsskriver­forordningen. Stortingsbibliotekets oppdaterte faktaark viser imidlertid at en rekke andre saker er på vei. I første rekke gjelder dette EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte, den reviderte personvernforordningen og jernbanepakke IV, som alle er vedtatt av EU, men fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingets nettsider)

Myndighetsoverføring og EU
Faktaark fra stortingsbiblioteket som viser EU-saker hvor Stortinget har avgitt myndighet til enten EFTAs overvåkingsorgan eller et EU-organ. Det er også en kort omtale av saker som ventes den nærmeste tiden og mulige framtidige saker.