Offentlige-private partnerskap for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen om offentlige-private partnerskap for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

(In preparation) Communication from the Commission in the area of anti-money laundering and counter-terrorist financing

Siste nytt

Høring om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 23.7.2021 med frist 29.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 23.7.2021)

Public-private partnerships in the area of anti-money laundering and counter-terrorist financing

The Communication (in the form of a notice) intends to provide guidance on how existing rules apply in the context of public-private partnerships set up to prevent and fight money laundering and terrorist financing. It will provide greater clarity on what type of feedback should be provided to obliged entities by Financial Intelligence Units. It will also clarify how rules apply to other types of information exchanges that aim at preventing and fighting money laundering and terrorist financing.

Roadmap
Feedback period: 23 July 2021 - 20 August 2021 (midnight Brussels time)
Roadmap - Ares(2021)4733312

Public consultation
Feedback period: 23 July 2021 - 29 October 2021 (midnight Brussels time)

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet