Om næringsmidler til diabetikere

Om næringsmidler til diabetikere

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om næringsmidler til personer som lider av forstyrrelser i kullhydratstoffskiftet (diabetes/sukkersyke)

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens rapport, dansk utgave)

Ifølge direktiv 89/398/EØF om fødevarer bestemt til særlig ernæring (1), også kaldt diætetiske fødevarer, skal Kommissionen gøre rede for, om det er ønskeligt at indføre særlige bestemmelser for fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratskiftet (sukkersyge). Denne rapport giver et resumé af de ernæringsmæssige anbefalinger til personer, der lider af diabetes, og af den nuværende EU-lovgivning om fødevarer til diabetikere, så det kan vurderes, om det er ømskeligt at indføre særlige bestemmelser for fødevarer til personer, der lider af diabetes.