På gang i EØS (2017)

Tittel

På gang i EØS - Hva har EU og EØS med kommunesektoren å gjøre?

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra KS' pressemelding 5.4.2017)

Nytt hefte: På gang i EØS

KS ønsker med heftet «På gang i EØS» å synliggjøre saker som diskuteres i EU-institusjonene og innenfor EØS-samarbeidet som betyr noe for norsk kommunesektor. En ny utgave for våren 2017 er nå klar.

I denne utgaven av "På gang i EØS" omtales blant annet arbeidet med utdanning og kompetanse, den sosiale pilaren i EU-samarbeidet, forslag til ny avfallspolitikk og arbeidet med å gjennomføre den globale klimaavtalen. Det beskrives også hvordan kommuner og fylkeskommuner i økende grad benytter seg av de omfattende utviklingsmulighetene som deltakelse i europeiske programmer og prosjekter gir, i partnerskap med aktører fra andre europeiske land.

Vårens arbeid i EU preges av usikkerhet om fremtiden i det europeiske samarbeidet. Folkeavstemmingen i Storbritannia, som ga flertall for utmeldelse av EU, og innsettelsen av ny president i USA som uttrykker seg skeptisk om samarbeidet med EU, er blant hendelsene som har bidratt til å sette de store spørsmålene på dagsorden. Hvordan skal EU utvikles videre? Hvem er med – og på hva? Fremtidens Europa er til debatt på alle nivåer over hele kontinentet; i EU og EU-landenes politiske og administrative institusjoner og systemer på alle nivå, i organisasjoner, media og akademia.

Dette er den andre utgaven med nytt visuelt uttrykk, som vi håper vil bidra til en god leseropplevelse. Du kan lese den på skjerm her, eller laste den ned for utskrift.

Nøkkelinformasjon